ข่าว


บ้าน » ข่าว

ข่าว

เวลา: 2018-08-14

เพิ่ม:โรม่า, อิตาลี        ยืน:#NO. 534       วันที่:24TH-26, กันยายน.

นิทรรศการ ECOC เป็นนิทรรศการการสื่อสารด้วยแสงที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป, จัดขึ้นทุกเดือนกันยายนในเมืองยุโรปที่แตกต่างกัน, งานนี้เป็นสถานที่ประชุมสําคัญสําหรับผู้มีอํานาจตัดสินใจจากอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารใยแก้วนําแสง.

  • ก่อนหน้านี้  ไม่มี
  • ต่อไป
totop