ข่าว


บ้าน » ข่าว

ข่าว

เวลา: 2018-08-14

เพิ่ม:เซินเจิ้น, ประเทศจีน  ยืน:#1B93  วันที่:5TH-8, กันยายน.

นิทรรศการออปโตอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติของจีน (2013) เป็นนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในโลกในอุตสาหกรรม optoelectronic. งานนี้เป็นการรวมตัวกันประจำปีของผู้เชี่ยวชาญด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกเพื่อสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรทางธุรกิจและค้นหาแนวโน้มในอนาคต.

totop