අන් අය

නිවස » නිෂ්පාදන » තන්තු මෙවලම් » අන් අය

  • img / tk_15_single_fiber_protection_sleeve.jpg

TK-15 තනි තන්තු ආරක්ෂණ අත්

අප අමතන්න
  • පිරිවිතර
  • පරීක්ෂණයක්
  • බාගත කිරීම්

60mm හෝ 40mm දිග

ඩී 1:3.55mm, ඩී 2:2.25mm, මි.මී.ී 3:1.5mm

තනි තන්තු සඳහා භාවිතා වේ

ඇතුළත මල නොබැඳෙන වානේ

අවම උනුසුම් උෂ්ණත්වය: 120°සී

අප අමතන්න
දත්ත පත්‍රිකාව & අත්පොත

TK-15 තනි තන්තු ආරක්ෂණ sleeve.pdf

සහතිකය