ෆයිබර් ක්ලීනර්

නිවස » නිෂ්පාදන » තන්තු මෙවලම් » ෆයිබර් ක්ලීනර්

  • img / tk_18_mini_one_click_cleaner-87.jpg

TK-18 මිනි වන් ක්ලික් ක්ලීනර්

අප අමතන්න
  • පිරිවිතර
  • පරීක්ෂණයක්
  • බාගත කිරීම්

මිනි වන් ක්ලික් ක්ලීනර්

OC-1A, 1.25LC සම්බන්ධකය සඳහා mm වර්ගය

OC-1B, 2.5FC සඳහා mm වර්ගය,එස්.සී.,එස්.ටී.,සම්බන්ධකය

සමඟ ඉවත දැමිය හැකිය 800+ එක් ඒකකයකට පිරිසිදු කිරීම

පහසු තල්ලු කිරීමේ චලිතය සම්බන්ධකයට සම්බන්ධ වන අතර පිරිසිදුකාරකය ආරම්භ කරයි

ප්රති-ස්ථිතික ෙරසින් වලින් සාදා ඇත

ක්ෂුද්‍ර තන්තු පිරිසිදු කිරීම d න ලෙස අතරමං වී ඇති අතර සුන්බුන් වලින් තොරය

දිගු කළ හැකි ඉඟිය අවපාත සම්බන්ධක වෙත ළඟා වේ

නියැලී සිටින විට ඇසෙන ක්ලික් කරන්න

අප අමතන්න
දත්ත පත්‍රිකාව & අත්පොත

TK-18 Mini One Click Cleaner.pdf

සහතිකය