ෆයිබර් ක්ලීනර්

නිවස » නිෂ්පාදන » තන්තු මෙවලම් » ෆයිබර් ක්ලීනර්

  • img / tk_8_fiber_trash_can.jpg

TK-8 ෆයිබර් කුණු කූඩය

අප අමතන්න
  • පිරිවිතර
  • පරීක්ෂණයක්
  • බාගත කිරීම්

75මි.මී.(D) X 95mm(එච්)

අගුලෙන් ආවරණය කරන්න

ෆයිබර් ජාල පැනල් සහ එකලස් කිරීම්

එළිමහන් FTTX යෙදුම්

කේබල් එකලස් කිරීමේ නිෂ්පාදන පහසුකම

රසායනාගාර පරීක්ෂා කිරීම

අප අමතන්න
දත්ත පත්‍රිකාව & අත්පොත

TK-8 ෆයිබර් කුණු can.pdf

සහතිකය

මුලට