ෆයිබර් ස්ට්‍රිපර්

නිවස » නිෂ්පාදන » තන්තු මෙවලම් » ෆයිබර් ස්ට්‍රිපර්

  • img / tk_8_fiber_trash_can-73.jpg

TK-9 ඩ්‍රොප් ෆයිබර් ස්ට්‍රිපර් සහ දිග තීරුව

අප අමතන්න
  • පිරිවිතර
  • පරීක්ෂණයක්
  • බාගත කිරීම්

තන්තු කැපීම සඳහා ෆයිබර් ක්ලීවර් භාවිතා කිරීමට පෙර හිස් කෙඳි කබාය ඉවත් කිරීම සඳහා

තන්තු වල දිග නිර්වචනය කරන්න

ෆයිබර් ක්ලැම්පර් ලෙස ෆයිබර් ක්ලීවර් මත තැබිය හැකිය

ටෙලිකොම් හි නඩත්තු කිරීම

නඩත්තු CATV

දෘශ්‍ය තන්තු වල පරීක්ෂණාගාරය

වෙනත් තන්තු දෘෂ්ටි මිනුම්

අප අමතන්න
දත්ත පත්‍රිකාව & අත්පොත

TK-9 Drop Fiber Stripper සහ Length Bar.pdf

සහතිකය