ෆයිබර් ක්ලීනර්

නිවස » නිෂ්පාදන » තන්තු මෙවලම් » ෆයිබර් ක්ලීනර්

  • img / tk_19_cleaning_cassette.jpg

TK-19 පිරිසිදු කිරීමේ කැසට් පටය

අප අමතන්න
  • පිරිවිතර
  • පරීක්ෂණයක්
  • බාගත කිරීම්

කිසිදු දියරයකින් තොරව කෙලින්ම පිරිසිදු කරන්න

සෑම කෙනෙකුම වඩා පිරිසිදු කළ හැකිය 500 වරක්

FC සඳහා භාවිතා වේ, එස්.සී., එස්.ටී., LC හෝ වෙනත් අය

තන්තු සම්බන්ධක පිරිසිදු කිරීම සඳහා අඩු පිරිවැය සහ උසස් තත්ත්වයේ

අප අමතන්න
දත්ත පත්‍රිකාව & අත්පොත

TK-19 පිරිසිදු කිරීමේ කැසට් පී.ඩී.එෆ්

 

සහතිකය