समाचार


घर » समाचार

समाचार

समय: 2018-08-14

थप:रोमा, इटाली        खडा:#सं. 534       मिति:24th-26th, सेप्टेम्बर.

ECOC प्रदर्शनी यूरोप मा सबैभन्दा ठूलो अप्टिकल संचार प्रदर्शनी हो, प्रत्येक सेप्टेम्बर भिन्न युरोपियन शहरमा आयोजित, घटना फाइबर अप्टिक संचार टेक्नोलोजी उद्योगको भरबाट निर्णय निर्माताहरूका लागि महत्वपूर्ण बैठक ठाउँ हो.

  • अघिल्लो  कुनै पनि
  • अर्को
totop