Мэдээ


Гэр » Мэдээ

Мэдээ

Цаг хугацаа: 2018-08-14

Нэмэх:Рома, Итали        Зогс:#ҮГҮЙ. 534       Огноо:24-26, 9-р сар.

ECOC үзэсгэлэн нь Европ дахь хамгийн том оптик холбооны үзэсгэлэн юм, 9-р сард Европын өөр хотод болдог, Энэхүү арга хэмжээ нь шилэн кабелийн холбооны технологийн салбарын шийдвэр гаргагчдын уулзалтын гол газар юм.

  • ӨМНӨХ  Байхгүй
  • ДАРААЧИЙН