Мэдээ


Гэр » Мэдээ

Мэдээ

Цаг хугацаа: 2018-07-06

Огноо:8-12, Дөрөвдүгээр сар

Эквадорын үйлчлүүлэгч богино хэмжээний сургалт хийхээр ирлээ, хамтын ажиллагааны хүрээгээ тэлэхийг зорьж байна, үйлдвэрт буцаж очихгүйгээр бүтээгдэхүүнийг хэрхэн засах талаар сурах.