Νέα


Σπίτι » Νέα

Νέα

χρόνος: 2018-08-14

Προσθέτω:Ρομά, Ιταλία        Στάση:#ΟΧΙ. 534       Ημερομηνία:2426η, Σεπτεμβρίου.

Η έκθεση ECOC είναι η μεγαλύτερη έκθεση οπτικών επικοινωνιών στην Ευρώπη, που πραγματοποιήθηκε κάθε Σεπτέμβριο σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή πόλη, η εκδήλωση είναι ο βασικός τόπος συνάντησης για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από όλη τη βιομηχανία τεχνολογίας οπτικών ινών.

στην κορυφή