Новини


У дома » Новини

Новини

път: 2019-06-10

Комуниказия- Свързване на бъдещето

Чрез последователно доставяне на изключително релевантни и най-новите продукти и съдържание за купувачите в Азия, Комуниказия се утвърди като ключови информационни и комуникационни технологии в Азия (Икт) търговско събитие.

ДОБАВИ: 2 звезди, Сингапур

Щанд: 2000 000 евро

ДАТА: 1820-ти до 20-ти, юни, 2019

на върха